Projekty realizované s podporou Európskej únie.

Zníženie energetickej náročnosti objektu BHZ Steel, s.r.o.